Šola verskega poglabljanja Triletna dekanijska &Scaron;OLA VERSKEGA POGLABLJANJA 2012-2013 prvo srečanje 3. 0ktobra 2012 AJDOV&Scaron;ČINA &ndash; &Scaron;TURJE&nbsp;&nbsp; MARIJIN DOM&nbsp; -&nbsp; Slom&scaron;kova, 25 OB 20.00 URI letos &nbsp;v letu vere 2. letnik VERujem v cerkev, ki je ena, sveta, katoli&scaron;ka in apostolska kako gledamo na cerkev, skrivnostna oz.globoka narava cerkve, veselje in upanje,oz. cerkev v službi človeka, poklicanost cerkve k edinosti in svetosti MISIJONSKO poslanstvo cerkve priznavam en krst, molitev v kristjanovem življenju, antropolo&scaron;ke osnove zakramentov, teolo&scaron;ke osnove zakramentov zakramenti uvajanja v kr&scaron;čanstvu evharistija, sprava - oživitev krsta, sveti zakon v božjem načrtu, bolni&scaron;ko maziljenje in vpra&scaron;anje trpljenja VERUJEM V ODPU&Scaron;ČANJE grehov ali v kristusu smo novo stvarstvo - kr&scaron;čanska morala Jezus Kristus nas kliče, kr&scaron;čansko življenje in vpra&scaron;anje vesti, vernikov odgovor Bogu, družina v službi življenja in svobode, nosilci življenja v svetu dela in gospodarstva, kristjan in graditev miru VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE verujem v vstajenje mesa, kristjanovo upanje je večno življenje z bogom, Kristjan pred smrtjo, vsak odgovarja za lastno življenje, paruzija- ali dokončna prihodnost &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VABLJENI NOVI SLU&Scaron;ATELJI PRIJAVIJO NAJ SE PRI DOMAČEM ŽUPNIKU /NA PRVO SREČANJE VABIMO VSE LANSKE SLU&Scaron;ATELJE/ &nbsp;http://vipavska-dekanija.rkc.si/index.php/content/display/290<![CDATA[Čemu šola v. poglabljanja]]>