Čemu šola verskega poglabljanja Šola naj bi pomagala pri poglabljanju osebne vere, spo­znavanju Jezusovega nauka in usposabljanju sodelavcev v župniji. Šolo verskega poglabljanja je ustanovil pastoralni svet koprske škofije z namenom, da bi odraslim pomagali postati sogovorniki v Cerkvi. Cerkev v sodobnem svetu ni več strogo razdeljena na duhov­nike ki učijo in imajo vse v rokah in laike, ki pridno poslušajo in ubogajo. Čedalje več odgovornih nalog v Cerkvi imajo laiki sami, postajajo pa tudi sogovor­niki ljudem izven Cerkve. Da bi laiki zmogli opravljati naloge, ki so jim zaupane in bi bili zanje usposoblje­ni, je bilo potrebno najti primerne oblike za usposa­bljanje. Vsakemu je namreč kmalu jasno, da s prep­rostim znanjem o veri, ki ga je pridobil pri verouku, ne bo mogel opravljati zahtevnejših nalog. Še za vzgojno delo v lastni družini je to dostikrat premalo, kaj šele za delo v javnosti. . KOMU JE ŠOLA NAMENJENA Marsikdo ugotavlja, da je njegovo versko znanje premajhno. Svojo vero bi rad zgradil na osebnem spoznanju verskih resnic in Jezusovega nauka. Svojo vero bi rad poglobil in razširil obzorje svojega spoznanja. Taki iskalci so bili doslej prisiljeni, da svoje znanje obogatijo zgolj z branjem knjig, oseb­nimi pogovori z duhovniki, občasnimi udeležbami na raznih predavanjih in duhovnih vajah. Vse to je sicer lepo in hvalevredno, ne daje pa sistematičnega znanja in je vsebine težko povezati med sabo in zliti v celoto. Prav zato je bila ustanovljena šola, ki ima svoj program in sistem podajanja snovi iz vseh pod­ročij verskega življenja. Šola je tako namenjena vsem tistim, ki bi radi zaradi kakršnegakoli razloga  poglobili svojo vero in znanje o veri. Še posebej pa je šola namenjena tistim, ki v župniji opravljajo kakšno službo in se nanjo pripravljajo, tako da bi se svojega dela lotili ne le z osebnim navdušenjem ampak tudi s strokovno podlago. Priporoča se, da se v šolo vpišejo člani Župnijskih pastoralnih svetov, pevci, bralci beril, drugi sodela­vci pri bogoslužju, tisti, ki krasijo in skrbijo za opre­mo cerkve, razni animatorji in sodelavci tudi drugih župnijskih skupin: mladine, birmancev, družinske pastorale, katehumenata, Karitas, skavtov,... skrat­ka vsem, ki v župniji kakorkoli sodelujejo. ŠOLA DELUJE Šola je zamišljena kot triletni ciklus tedenskih sre­čanj. Srečanja trajajo dve šolski uri in vključujejo razlago voditelja, medsebojni pogovor, delo po sku­pinah in domače delo. Vpis v šolo je pri domačem župniku, ki vas potem napoti k voditelju šole na tistem področju, kjer se boste šole udeležili. Potrebna starost 18 let. Vpis v šolo je lahko kadarkoli, ne glede na to, katero snov se tisto leto obravnava. Ob vpisu prejme gra­divo, kjer je v sistematični obliki zapisana vsebina posameznih srečanj. Poleg gradiva se uporablja še Sveto pismo, Katekizem in druge knjige, iz katerih se črpa vsebino. Med srečanji je nujno, da se sodeluje s samostojnim delom. Priporočljive so tudi občasne pisne naloge. Poleg tedenskih srečanj voditelj šole na vsakem področju posebej organizira tudi občasna duhovna srečanja, tako da šola ni le pridobivanje znanja ampak tudi duhovno oblikovanje slušateljev. Kdor konča triletni ciklus srečanj ima možnost s pomočjo mentorja, ki je eden od predavatelje kdo drugi izmed duhovnikov, izdela zaključno nalogo. Po možnosti naj bo ta naloga iz področja katerem namerava sodelovati v župniji. Tisti, ki izdelajo zaključno nalogo, prejmejo od škofa podpisano potrdilo, da so uspešno končali šolo verskega poglabljanja in imajo tako pogoj sodelovanje v župniji. Vsako leto v triletnem ciklusu je posvečeno določeni temi. 1. letnik UVODNA VPRAŠANJA - VPIS UVODNA OPREDELITEV RELIGIJA IN VERA HEBRAIZEM BUDIZEM HINDUIZEM ISLAM ATEIZEM VERA IN RAZUM MED VEROVANJEM IN VEROIZPOVEDJO MED"DOSEŽENO"RESNICO IN RAZODETJEM IZROČILO UČITELJSTVO TEOLOGIJA OBREDI APOSTOLSKA VEROIZPOVED VERUJEM V BOGA OČETA .SVETO PISMO SODOBEN ČLOVEK PRED BOGOM BOG JE STVARNIK IN LJUBEČI OČE VERUJEM V JEZUSA KRISTUSA DANAŠNJI ČLOVEK PRED JEZUSOM KRISTUSOM EVANGELIJ SKRIVNOST JEZUSA KRISTUSA ODREŠENJE IN DVA VZORCA KATEHEZE VERUJEM V SVETEGA DUHA SVETI DUH V SVETEM PISMU SVETI DUH V ŽIVLJENJU CERKVE .DELOVANJE SVETEGA DUHA V ČASU IN SVETU VERUJEM V SVETO TROJICO SKRIVNOST SVETE TROJICE ZAKLJUČNO SREČANJE                               2.letnik VERujem v cerkev, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska kako gledamo na cerkev skrivnostna oz.globoka narava cerkve veselje in upanje,oz. cerkev v službi človeka poklicanost cerkve k edinosti in svetosti MISIJONSKO poslanstvo cerkve priznavam en krst molitev v kristjanovem življenju antropološke osnove zakramentov teološke osnove zakramentov zakramenti uvajanja v krščanstvu evharistija sprava - oživitev krsta sveti zakon v božjem načrtu bolniško maziljenje in vprašanje trpljenja VERUJEM V ODPUŠČANJE grehov ali v kristusu smo novo stvarstvo - krščanska morala Jezus Kristus nas kliče krščansko življenje in vprašanje vesti vernikov odgovor Bogu družina v službi življenja in svobode nosilci življenja v svetu dela in gospodarstva kristjan in graditev miru VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE verujem v vstajenje mesa kristjanovo upanje je večno življenje z bogom Kristjan pred smrtjo vsak odgovarja za lastno življenje paruzija- ali dokončna prihodnost 3. letnik I.UVODNA PASTORALNA VPRAŠANJA Predstavitev škofije Škofija v številkah Prostor med župnijo in škofijo Sprejemanje kot osnovna drža v pastorali Verska brezbrižnost v današnjem kontekstu Novi religiozni izzivi II.V SLUŽBI BESEDE Oznanjevalno poslanstvo Kako danes podajati vero naprej Katehumenat odraslih Oznanjevanje v mladinski  pastorali Oznanjevanje v družini in zakonu III. OBHAJANJE KRŠČANSKE SKRIVNOSTI Uvodna vprašanja, zakramenta uvajanja-Krst-birma Tretji zakrament uvajanja: Evharistija Zakramenta ozdravljanja:Sv.pokora in Bol.maziljenje Zakramenta služenja:Sv.zakon in duhovništvo Zakramentali, blagoslovi in cerkveno leto IV. SLUŽENJE IN PRIČEVANJE Kristjan in družbeno življenje Karitas Človeške stiske in naš odgovor nanje Svetovanje Nenehno usposabljanje V. POVZETEK ŠOLE IN NAPOTILO Kristjanovo mesto v Cerkvi in v svetu triletna dekanijska ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA marijin dom – šturje Slomškova,  25  Ajdovščina Šola naj bi pomagala pri poglabljanju osebne vere, spoznavanju Jezusovega nauka in usposabljanju sodelavcev v župniji. prvo srečanje 3. 0ktobra 2012 če bo dovolj prijavlenih OB 20.00 URI PRIJAVITE  SE PRI DOMAČEM ŽUPNIKU. Informacije dobite tudi pri batujskem župniku Tel. 05 3666038 ali 031301114            http://vipavska-dekanija.rkc.si/index.php/content/display/292