Preskoči na vsebino


Priprava na zakramente

Kaj je to katehumenat ?

Kathumenat  je grška beseda  in bi jo v slovenščino lahko prevedli

posredujem že oznanjeno  sporočilo.

 Razvil se je v 2. stoletju. V drugi polovici 4. stoletja  se je spremenil, a je ostal pomemben še v 5. stoletju. nato je začel počasi propadati in popolnoma izginil v 6. in 7. stoletju.

  Namen te ustanove je bil skupaj pripravljati  odrasle, ki so se hoteli spreobrniti k krščanstvu, bodisi da bi dopolnila njihovo spreobrnjenje na področju pravovernosti in pravilnega ravnanja, bodisi, da bi jih pripravila na prejem zakramentov krščanskega uvajanja ( krst , birma, evharistija). Sredstva za dosego tega cilja so bila sestavljena iz organičnega  niza naukov ( imenovanih kateheza in iz skupa obredno liturgičnih vaj. Oboje je spremljala zavzeta učna doba krščanskega življenja.  

Kako pa danes ?

Drugi vatikanski cerkveni zbor je določil, da je treba obnoviti katehumenat za odrasle, razdeljen na več stopenj.

V začetku leta 1972 je izšel obnovljeni Obred uvajanja odraslih v krščanstvo.

 Lahko zatrdimo, da je uvajanje odraslih v krščanstvo v današnjem času splošna pastoralna dejavnost Cerkve.

V naši  škofiji so bili poskusi skupnega uvajanja v krščanstvo od leta 1971 do leta 1987. V  letu 1988 je bila dana pobuda za ustanovitev katehumenata po vsej škofiji. Pobuda je rodila takojšni sad. Naraščajoče število katehumenov potrjuje pravilnost naše odločitve za urejeno uvajanje v krščanstvo.

Poteka na medžupnjiski ravni. Zakaj ?

  • ker daje katehumenat prednost skupini;
  • ker živijo katehumeni v istem okolju;
  • ker je laže oblikovati skupino;
  • ker duhovniki ne morajo delati vsega sami;
  • ker se ne usposabljajo vsi za to delo.

Kako poteka ?

Poteka od  1. postne nedelje do binkošti drugega leta.

Obrednik  predlaga za posamezna obdobja  naslednjo razvrstitev:

1. v predkatehumenat ( od prve postne nedelje do polovice junija je srečanje enkrat tedensko uro ali uro in pol.)

Predstavimo temelje verovanja in osebnost Jezusa Kristusa, kar naj bi pripeljalo do človekovega pozitivnega  odgovora  na božjo ponudbo, do spreobrnjenja.

2. v drugem obdobju , v katehumenatu v ožjem pomenu besede obdelamo temeljne krščanske resnice, uporaba Svetega pisma in uvajamo v življenje kristjanov. ( od prvega tedna v septembru pa do 1. postne nedelje).

3. v bližnji pripravi, ki sovpada s postom, so "izročitve", spokorni shodi, kateheza o grehu, spreobrnjenju in spravi;

( od prve postne do vključno podelitve zakramentov, ki je  na našem področju običajno na velikonočni ponedeljek )

4. v dobi poglabljanja v skrivnosti (mistagogija) obdelamo še tiste osnove krščanstva, ki jih še nismo utegnili. (Od velike noči do binkošti)

Pomanjkljivost našega uvajanja vidimo predvsem v tem, da ne poteka dovolj dosledno v občestvu vernikov. Del te vloge sicer prevzamejo spremljevalci, vendar jih je premalo.

Na področju vipavske dekanije že 21 let.

poteka priprava .

 Zadnja leta poteka v župnišču v Batujah.

LETOS ob torkih  ob 20.00.

PRIJAVITE  SE PRI DOMAČEM ŽUPNIKU.

Informacije dobite tudi pri batujskem župniku

Tel. 05 3666038 ali 031301114

 

 
Print Friendly and PDF