Preskoči na vsebino


Čemu šola verskega poglabljanja

Šola naj bi pomagala pri poglabljanju osebne vere, spo­znavanju Jezusovega nauka in usposabljanju sodelavcev v župniji.

Šolo verskega poglabljanja je ustanovil pastoralni svet koprske škofije z namenom, da bi odraslim pomagali postati sogovorniki v Cerkvi. Cerkev v sodobnem svetu ni več strogo razdeljena na duhov­nike ki učijo in imajo vse v rokah in laike, ki pridno poslušajo in ubogajo. Čedalje več odgovornih nalog v Cerkvi imajo laiki sami, postajajo pa tudi sogovor­niki ljudem izven Cerkve. Da bi laiki zmogli opravljati naloge, ki so jim zaupane in bi bili zanje usposoblje­ni, je bilo potrebno najti primerne oblike za usposa­bljanje. Vsakemu je namreč kmalu jasno, da s prep­rostim znanjem o veri, ki ga je pridobil pri verouku, ne bo mogel opravljati zahtevnejših nalog. Še za vzgojno delo v lastni družini je to dostikrat premalo, kaj šele za delo v javnosti.

.

KOMU JE ŠOLA NAMENJENA

Marsikdo ugotavlja, da je njegovo versko znanje premajhno. Svojo vero bi rad zgradil na osebnem spoznanju verskih resnic in Jezusovega nauka. Svojo vero bi rad poglobil in razširil obzorje svojega spoznanja. Taki iskalci so bili doslej prisiljeni, da svoje znanje obogatijo zgolj z branjem knjig, oseb­nimi pogovori z duhovniki, občasnimi udeležbami na raznih predavanjih in duhovnih vajah. Vse to je sicer lepo in hvalevredno, ne daje pa sistematičnega znanja in je vsebine težko povezati med sabo in zliti v celoto. Prav zato je bila ustanovljena šola, ki ima svoj program in sistem podajanja snovi iz vseh pod­ročij verskega življenja.

Šola je tako namenjena vsem tistim, ki bi radi zaradi kakršnegakoli razloga  poglobili svojo vero in znanje o veri.

Še posebej pa je šola namenjena tistim, ki v župniji opravljajo kakšno službo in se nanjo pripravljajo, tako da bi se svojega dela lotili ne le z osebnim navdušenjem ampak tudi s strokovno podlago. Priporoča se, da se v šolo vpišejo člani Župnijskih pastoralnih svetov, pevci, bralci beril, drugi sodela­vci pri bogoslužju, tisti, ki krasijo in skrbijo za opre­mo cerkve, razni animatorji in sodelavci tudi drugih župnijskih skupin: mladine, birmancev, družinske pastorale, katehumenata, Karitas, skavtov,... skrat­ka vsem, ki v župniji kakorkoli sodelujejo.

ŠOLA DELUJE

Šola je zamišljena kot triletni ciklus tedenskih sre­čanj. Srečanja trajajo dve šolski uri in vključujejo razlago voditelja, medsebojni pogovor, delo po sku­pinah in domače delo.

Vpis v šolo je pri domačem župniku, ki vas potem napoti k voditelju šole na tistem področju, kjer se boste šole udeležili. Potrebna starost 18 let.

Vpis v šolo je lahko kadarkoli, ne glede na to, katero snov se tisto leto obravnava. Ob vpisu prejme gra­divo, kjer je v sistematični obliki zapisana vsebina posameznih srečanj. Poleg gradiva se uporablja še Sveto pismo, Katekizem in druge knjige, iz katerih se črpa vsebino.

Med srečanji je nujno, da se sodeluje s samostojnim delom. Priporočljive so tudi občasne pisne naloge.

Poleg tedenskih srečanj voditelj šole na vsakem področju posebej organizira tudi občasna duhovna srečanja, tako da šola ni le pridobivanje znanja ampak tudi duhovno oblikovanje slušateljev. Kdor konča triletni ciklus srečanj ima možnost s pomočjo mentorja, ki je eden od predavatelje kdo drugi izmed duhovnikov, izdela zaključno nalogo. Po možnosti naj bo ta naloga iz področja katerem namerava sodelovati v župniji.

Tisti, ki izdelajo zaključno nalogo, prejmejo od škofa podpisano potrdilo, da so uspešno končali šolo verskega poglabljanja in imajo tako pogoj sodelovanje v župniji.

Vsako leto v triletnem ciklusu je posvečeno določeni temi.

UVODNA VPRAŠANJA - VPIS

UVODNA OPREDELITEV

RELIGIJA IN VERA

HEBRAIZEM

BUDIZEM

HINDUIZEM

ISLAM

ATEIZEM

VERA IN RAZUM

MED VEROVANJEM IN VEROIZPOVEDJO

MED"DOSEŽENO"RESNICO IN RAZODETJEM

IZROČILO

UČITELJSTVO

TEOLOGIJA

OBREDI

APOSTOLSKA VEROIZPOVED

VERUJEM V BOGA OČETA

.SVETO PISMO

SODOBEN ČLOVEK PRED BOGOM

BOG JE STVARNIK IN LJUBEČI OČE

VERUJEM V JEZUSA KRISTUSA

DANAŠNJI ČLOVEK PRED JEZUSOM KRISTUSOM

EVANGELIJ

SKRIVNOST JEZUSA KRISTUSA

ODREŠENJE IN DVA VZORCA KATEHEZE

VERUJEM V SVETEGA DUHA

SVETI DUH V SVETEM PISMU

SVETI DUH V ŽIVLJENJU CERKVE

.DELOVANJE SVETEGA DUHA V ČASU IN SVETU

VERUJEM V SVETO TROJICO

SKRIVNOST SVETE TROJICE

ZAKLJUČNO SREČANJE

                              2.letnik

VERujem v cerkev, ki je ena, sveta, katoliška in apostolska

kako gledamo na cerkev

skrivnostna oz.globoka narava cerkve

veselje in upanje,oz. cerkev v službi človeka

poklicanost cerkve k edinosti in svetosti

MISIJONSKO poslanstvo cerkve

priznavam en krst

molitev v kristjanovem življenju

antropološke osnove zakramentov

teološke osnove zakramentov

zakramenti uvajanja v krščanstvu

evharistija

sprava - oživitev krsta

sveti zakon v božjem načrtu

bolniško maziljenje in vprašanje trpljenja

VERUJEM V ODPUŠČANJE grehov ali v kristusu smo novo stvarstvo - krščanska morala

Jezus Kristus nas kliče

krščansko življenje in vprašanje vesti

vernikov odgovor Bogu

družina v službi življenja in svobode

nosilci življenja v svetu dela in gospodarstva

kristjan in graditev miru

VERUJEM V VEČNO ŽIVLJENJE

verujem v vstajenje mesa

kristjanovo upanje je večno življenje z bogom

Kristjan pred smrtjo

vsak odgovarja za lastno življenje

paruzija- ali dokončna prihodnost

3. letnik

I.UVODNA PASTORALNA VPRAŠANJA

Predstavitev škofije

Škofija v številkah

Prostor med župnijo in škofijo

Sprejemanje kot osnovna drža v pastorali

Verska brezbrižnost v današnjem kontekstu

Novi religiozni izzivi

II.V SLUŽBI BESEDE

Oznanjevalno poslanstvo

Kako danes podajati vero naprej

Katehumenat odraslih

Oznanjevanje v mladinski  pastorali

Oznanjevanje v družini in zakonu

III. OBHAJANJE KRŠČANSKE SKRIVNOSTI

Uvodna vprašanja, zakramenta uvajanja-Krst-birma

Tretji zakrament uvajanja: Evharistija

Zakramenta ozdravljanja:Sv.pokora in Bol.maziljenje

Zakramenta služenja:Sv.zakon in duhovništvo

Zakramentali, blagoslovi in cerkveno leto

IV. SLUŽENJE IN PRIČEVANJE

Kristjan in družbeno življenje

Karitas

Človeške stiske in naš odgovor nanje

Svetovanje

Nenehno usposabljanje

V. POVZETEK ŠOLE IN NAPOTILO

Kristjanovo mesto v Cerkvi in v svetu

triletna dekanijska

ŠOLA VERSKEGA POGLABLJANJA

marijin dom – šturje

Slomškova,  25

 Ajdovščina

Šola naj bi pomagala

pri poglabljanju osebne vere, spoznavanju Jezusovega nauka

in

usposabljanju sodelavcev v župniji.

prvo srečanje

3. 0ktobra 2012

če bo dovolj prijavlenih

OB 20.00 URI

PRIJAVITE  SE PRI DOMAČEM ŽUPNIKU.

Informacije dobite tudi pri batujskem župniku Tel. 05 3666038 ali 031301114

 

 

 

 

 

 
Print Friendly and PDF